deutsch _ dansk
 
   
  > Jochen Sielaff
  > Erich Meerbach
  > Michael Schulze
  > Ulrike Czubayko
  > Dr. Arfst H. Hansen
  > Dietrich Schenke
   
 
 
Kontakt  
telefon 0461/ 52077-71
telefaks 0461/ 52077-77
schenke@khs-flensburg.de

Dietrich Schenke LL.M. (skattevidenskaber)
partner

advokat og notar

specialistanerkendelse i bygge- og arkitektret

født 1974
advokat siden 2005

specialistanerkendelse i bygge- og arkitektret 2008
notar siden 2014


Formand for forligsmæglings- og voldgiftsnævnet for byggeretstvistigheder ved "Kreishandwerkerschaft" Flensborg by og land.

arbejdsområder

privat byggeret
handels- og erhvervsret
arkitekt- og ingeniörsret
byggemodningsret

sprog engelsk, dansk

Foredrag og publikationer:

Tidsskrift for det samlede offentlige og private byggeret (BauR), bind 12 af årgang 2008, side 1972: „Ende der Priviligierung der VOB / B in Verbraucherverträgen - Isolierte Inhaltskontrolle einzelner VOB/B-Klauseln in der Rechtsprechung”.

Tidsskrift for det samlede offentlige og private byggeret (BauR), bind 1 af årgang 2011, side 26: ”Kann der Verwender sich auf die unwirksame Einbeziehung der VOB /B berufen?

Diverse bidrag og publikationer i lokale og overregionale printmedier, bl.a. bidrag i pjecen ”Planen, Bauen, Sanieren”, udgivet af Flensborg-by (gratis download under http://www.flensburg.de/bauen-wohnen/baubroschure/index.php)

Udtalelser og interviews vedr. byggretslige temaer, bl.a. på RTL-TV, "Spiegel-TV-Magazin" af 15.04.2011, "RTL Punkt 12" i April og September 2011 samt Januar 2012, tysk tv ARD "Hallo Deutschland" i April 2011.

 

Faglige foredrag ved offentlige institutioner og foreninger vedr. emnet bygge- og arkitektret.