deutsch _ dansk
 
   
  > almen civilret
  > arbejdsret
  > arveret
  > arkitekt- og ingeniørsret
  > bankret, investeringsret
  > byggeret, privat og
   offentligt
  > ansvarsret
  > familieret
  > færdselssager
  > forsikringsret
  > offentlig ret
  > handels- og erhvervsret
  > retslig og udenretslig
   inkasso
  > køb, omdannelse og
   succession af
   virksomheder
  > konkurrenceret
  > ret vedr. fast ejendom
   og leje
  > selskabsret
 

Retsområder

Seks advokater står til Deres rådighed. Det betyder, at De møder på seks specialister. Enhver af os koncentrerer sig på sine specielle faglige områder. Vi råder over mange års erfaring og gennemgår løbende en systematisk videreuddannelse. Som kompetente eksperter i juridisk rådgivning engagerer vi os for vores klienter.