deutsch _ dansk
 
   
  > almen civilret
  > arbejdsret
  > arveret
  > arkitekt- og ingeniørsret
  > bankret, investeringsret
  > byggeret, privat og
   offentligt
  > ansvarsret
  > familieret
  > færdselssager
  > forsikringsret
  > offentlig ret
  > handels- og erhvervsret
  > retslig og udenretslig
   inkasso
  > køb, omdannelse og
   succession af
   virksomheder
  > konkurrenceret
  > ret vedr. fast ejendom
   og leje
  > selskabsret
 

arveret

> anfægtelse af testamente
> interpretation af testamente
> oplysningskrav
> oplysningsretssager
> arveskifte
> rådgivning ved oprettelse af testamente
> udelukkelse fra arv
> skiftebehandlingsretssager
> fragåelse fra arv og gæld
> arvefællesskab
> arveret og banker
> procedure vedr. skifteretsattest
> frakendelse af arveret
> arvepagter
> oprettelse af fordelingsorden
> selskabskontrakter og arveret
> sagsmål (tvangsarv, tvangsarvsuplering, medarvinger)
> tvangsarv
> tvangsarvsuplering
> gaver
> fordelingseksekution ved fast ejendom
> bestemmelser vedr. succession af virksomheder
> legater og pålæg
> prælegater
> forarv og efterarv


kontaktperson:

> Ulrike Czubayko