deutsch _ dansk
 
   
  > almen civilret
  > arbejdsret
  > arveret
  > arkitekt- og ingeniørsret
  > bankret, investeringsret
  > byggeret, privat og
   offentligt
  > ansvarsret
  > familieret
  > færdselssager
  > forsikringsret
  > offentlig ret
  > handels- og erhvervsret
  > retslig og udenretslig
   inkasso
  > køb, omdannelse og
   succession af
   virksomheder
  > konkurrenceret
  > ret vedr. fast ejendom
   og leje
  > selskabsret
 

byggeret, privat og offentlig

> byggekontraktsret
> ret vedr. mangelansvar indenfor byggebranchen
> procedure vedr. selvstændig bevissikring
> salær
> offentlig byggeret vedr. planing og ordning
> byggetilladelser


kontaktpersoner:


> Erich Meerbach
> Dr. Arfst H. Hansen
> Dietrich Schenke