deutsch _ dansk
 
   
  > almen civilret
  > arbejdsret
  > arveret
  > arkitekt- og ingeniørsret
  > bankret, investeringsret
  > byggeret, privat og
   offentligt
  > ansvarsret
  > familieret
  > færdselssager
  > forsikringsret
  > offentlig ret
  > handels- og erhvervsret
  > retslig og udenretslig
   inkasso
  > køb, omdannelse og
   succession af
   virksomheder
  > konkurrenceret
  > ret vedr. fast ejendom
   og leje
  > selskabsret
 

ret vedr. fast ejendom og leje

Købsaftaler og andre transaktioner af fast ejendom, som kræver oprettelse foran en notar, gennemføres af vores notarer. Selvfølgelig rådgiver vi Dem ved ingåelse eller afvikling af købekontrakter over fast ejendom og repræsenterer Dem i retstvistigheder.

> ret vedr. ejerlejligheder
> erhvervsmæssig leje
> leje til beboelse
> mæglerret
> forpagtningsret


kontaktpersoner:


> Michael Schulze
> Dr. Arfst H. Hansen
> Dietrich Schenke