deutsch _ dansk
 
   
  > Advokater
  > Advokater med
   specialistanerkendelse
  > Notarer
   
   
   
   
   
   
 

Advokater med specialistanerkendelse

Retssystemet bliver mere og mere kompleks. Det gør vores viden også. Videreuddannelse er en løbende proces i vores arbejde. En særlig hovedvægt af vort arbejde er et resultat af kontorets juristernes specialisering på bestemte juridiske områder til advokater med specialistanerkendelse (”Fachanwälte”). Vi repræsenterer Dem som advokater med specialistanerkendelse i arbejdsret, bygge- og arkitektret, arveret, familieret og forvaltningsret.

For øvrigt: en advokat med specialistanerkendelse (”Fachanwalt”) skal kunne forevise en hel del. Titlen ”Fachanwalt” gives kun til en advokat med specielle kvalifikationer og erfaring på et bestemt juridisk område. En advokat må føre betegnelsen som ”advokat med specialistanerkendelse” på højst to områder. Uddannelsen omfatter selve kursen, dokumentation over, at advokaten har bearbejdet et bestemt antal sager på dette fagområde samt den permanente videreuddannelse på fagområdet.