deutsch _ dansk
 
   
  > Advokater
  > Advokater med
   specialistanerkendelse
  > Notarer
   
   
   
   
   
   
 

Notarer

Etablering af et firma, købekontrakter over fast ejendom, testamenter eller ægtepagt – enhver enkelthed i et dokument er væsentlig. Det, som er fastholdt sort på hvidt, undertegnet og oprettet, er det som gælder. I vores kontor står derfor notarer for samtlige kontraktafviklinger og -oprettelser ved Deres side. Vores advokater og notarer Erich Meerbach, Michael Schulze, Ulrike Jessen-Czubayko og Dr. Arfst Hansen understøtter og rådgiver.

Selvfølgelig får De efter Deres ønske samtlige dokumenter også i dansk oversættelse.