deutsch _ dansk
 
   
  > almen civilret
  > arbejdsret
  > arveret
  > arkitekt- og ingeniørsret
  > bankret, investeringsret
  > byggeret, privat og
   offentligt
  > ansvarsret
  > familieret
  > færdselssager
  > forsikringsret
  > offentlig ret
  > handels- og erhvervsret
  > retslig og udenretslig
   inkasso
  > køb, omdannelse og
   succession af
   virksomheder
  > konkurrenceret
  > ret vedr. fast ejendom
   og leje
  > selskabsret
 

selskabsret

Såfremt De i selskabsretslige spørgsmål har brug for en notar, f.eks. til stiftelse af et selskab eller til anmeldelse overfor handelsregisteret, står vore notarer gerne ved Deres side.

> selskabskontrakter
> selskabsretslige tvistigheder
> valg af retsform
> omdannelse
> kontrakter vedr. "Geschäftsführer"
> ansvaret af "Geschäftsführer"


kontaktperson:


> Dr. Arfst H. Hansen